Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan (afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving), met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Tuinmeubelen.nl/Frits Wolf Tuinmeubelen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.